PLC expert (Czech Republic) - Application Survey

Please enter your name. *

Please enter your email. *

What type of assignment/role are you seeking? *

What is your citizenship? Do you need visa/work permit in Czech Republic? *

When are you able to start employment with our customer? What is your notice period with your current employer? Please specify. *

What annual salary expectation do you have? (please enter value and currency - choose one - CZK/EUR) *

Please describe your overall experience with PLC (how many years, what technology you use etc.). What is your current role? *

What role/technology do you wish to grow/focus on in future? Please describe. *

What is your interest in this particular offering - why would you like to change your job? *

Where have you learned about this offering? *

Is there anything else you would like to tell us regarding this Survey or SpecialistsGrid.com?

Terms and conditions *

I agree of processing of my data in SpecialistsGrid CRM system (available here - Data Usage Agreement - CRM)


I Agree

Q1: Co je to Industry 4.0? Odpovězte vlastními slovy ... *

Q2: Jaké znáte výrobní procesy? *

Q3: Popište co znamená Digitální a Analogový ... *

Q4: Nakreslete libovolné schéma (procesní, programové aj.) *

Q5: Jaký je rozdíl mezi pojmem Proprietární a Open Source technologie *

Q6: Co znamená zkratka IoT a co si představujete pod tímto pojmem? *

Q7: Co je to OPC server a k čemu slouží? *

Q8: Jaké znáte zkratky běžně používané ve výrobních firmách? *

Q9: Jaké znáte typy prostředí ve výrobních prostorách? *

Q10: Znáte nějaký architektonický jazyk? Umíte v tomto jazyce pracovat? *

T1: Navrhněte proces výroby výrobku (zvolte si libovolný výrobek, který znáte) *

T2: Navrhněte jednoduché blokové schéma výrobního systému (MES, QMS etc.) *